Category: Nahum

  • Nahum ofa 1

    aCdinkra UsU niniwEC hoC atEmmusem. elkosini naChum adEChunu nwoCma. Akan 1. Niniwe ho atemmusem. Elkosini Nahum adehunu nwoma. English 1. The burden of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.

  • Nahum 1: 1

    Adinkra niniwEC hoC atEmmusem. elkosini naChum adEChunu nwoCma. Akan Niniwe ho atemmusem. Elkosini Nahum adehunu nwoma. English The burden of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.