Obadia 1: 18

obaCdia Us sqU
aCdinkrana yakob fiE beye oZa, na yosEf fiE aye, oZaframa, na Esau fiE aye nQenQemma, na wcaderEC wcn mu aSEC wcn a obiara rECnka mma Esau fiE, efiri se aCwuradEC na waka.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *