Category: 1 Ahemfo

  • 1 Ahemfo ofa 1

    aCdinkra UsU na chECnEC dawid abc akoCra na waCdi nna pii. na wcdEC ntoma kataa nEC soC, nansoC nE ho anye no SEC. Akan 1. Na ohene Dawid abo akora na wadi nna pii. Na wode ntoma kataa ne so, nanso ne ho anye no hye. English 1. Now King David was old and stricken…

  • 1 Ahemfo 1: 1

    Adinkra na chECnEC dawid abc akoCra na waCdi nna pii. na wcdEC ntoma kataa nEC soC, nansoC nE ho anye no SEC. Akan Na ohene Dawid abo akora na wadi nna pii. Na wode ntoma kataa ne so, nanso ne ho anye no hye. English Now King David was old and stricken in years; and…